Hvis du erinteressertihusfraLitauenogandrebilligebyggevarerkan du ringeoss. Konsultasjoner gratis.Telefon: 92 52 96 46 , E-post: elementhuslitauen@gmail.com

garasje

Bygge garasje

Bygge garasje

Hva slags garasje skal du bygge, og hvor på tomten passer det best å plassere en garasje?

Hva skal jeg velge?
Du som skal bygge garasje har i prinsippet tre hovedtyper av garasje å velge blant – kald garasje, varm garasje eller carport. Det finnes fordeler og ulemper med alle tre alternativene.

Kald garasje
For bilen som er i daglig bruk, beskytter den kalde og gjennomluftede garasjen best mot rust. En kald garasje og carport gir en dårligere tørking av overflatefukten men vil samtidig hindre kondens.

Varm garasje
En varm garasje tar fort bort overflatefukten, men kan gi kondens og alvorlig rust i hulrom og andre skjulte steder.

bygge garasje

Carport
Velger du en carport fremfor garasje er den vesentlig rimeligere i innkjøp. Du oppnår tilstrekkelig beskyttelse mot vær og vind og med en enkel levegg skaper du et godt alternativ for bilen.

Den er lettere å kjøre inn og ut av, ettersom du ikke behøver å åpne og lukke noen garasjeport og vil samtidig ikke skape noe problem i forhold til avgasser.

 

Bod
En garasje kan med fordel kombineres med en bod. Det er enkelt å skille boden fra garasjen med en vegg, slik at det man skal lagre ikke utsettes for fukt og skitt fra bilen.

 

Garasjeporten
Garasje leddport med fjernstyrt åpning er et bra alternativ. Her finnes det flere alternativer. Du kan velge mellom vippeport, leddport, treport eller lakkert stålport.

Treporter leveres i forskjellige treslag med oljet behandling og treverkets egen farge og patina i tillegg til malt overflate i den fargen du ønsker.

 

Få fukten ut med ventilasjon
Den som tenker på å vaske bilen i en garasje skal passe på at materialene som benyttes må tåle vann (vegger utført i mur/betong med vanntett overflate), at det er varmt, lyst og godt med plass.

Det er viktig å tenke ventilasjon når du skal bygge garasje. Monter ventilasjonsventiler flere steder så sikrer man god utlufting.

 

Dobbel garasje
Før eller senere får mange behov for å ha to biler under samme tak. Har du romslig økonomi og bygger garasje for to biler fra begynnelsen anbefales dette, Bygger du en garasje for to biler med en gang, finnes muligheten for å ha én bred port i stedet for to enkle.

Er økonomien stram og du velger en enkelgarasje kan du på et senere tidspunkt suppleres med carport med levegg i tilknytning til eksisterende garasje.

 

Ny oppkjørsel
Oppkjørselen til en garasje kan belegges slik at den tåler belastningen over lengre tid uten at det dannes hjulspor. Det kan brukes grus, asfalt eller beleggingstein av ulike slag.

Legg først en tykk veiduk som skiller jordmasser og bærelag. Bærelaget kan avhengig av grunnforholdene bestå av et sjikt med 25 cm sprengstein og 15 cm med pukk som må komprimeres.

Under asfaltbelegget eller beleggingstein legger man et lag med ca 5 cm subbuss/steinmel som avrettes og komprimeres.

 

Fasader
Det er viktig at man bygger en garasje som er mest mulig lik husets arkitektur. Du bør benytte samme takvinkel samt materialer utvendig mest mulig lik ditt hus. Har du forseggjort belisting på huset bør dette også bli tatt hensyn til.

 

Plassering
Forsøk å plassere garasjen så nærme tomtegrensen som mulig. Ihht. byggeforskriftene skal man ha en minimumsavstand på 1 meter til naboens grense og evnt. 2 meter parallelt med offentlig vei.

Bestemmelser i forskriften sier videre at det skal være en avstand på 15 meter til midt i veien målt fra garasje.

 

Byggetillatelse
Ved riving og oppføring av garasje, skal man alltid innhente tillatelse fra kommunen i form av en byggesøknad. Hvilken søknadstype man skal velge avhenger av om garasjen er over eller under 70m2.

 

Garasjer opp til 70m2, samlet BRA:

Her benyttes ” Søknad om tiltak uten ansvarsrett”, Byggblankett 5153.

Følgende vedlegg skal alltid ligge ved:

 • Gjenpart av nabovarsel med signert kvitteringsliste
 • Inntegnet situasjonskart
 • Tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Estetisk redegjørelse

 

Flere vedlegg kan være nødvendig, dette avgjøres i hver enkelt byggesøknad.

 

 

Garasjer over 70m2., samlet BRA:

Her benyttes “Søknad om tillatelse til tiltak”, Byggblankett 5174. Dette er en ansvarsbelagt søknad, og det er nødvendig med ansvarsbelagte aktører.

Følgende vedlegg skal alltid ligge ved:

 • Opplysning om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarsel med signert kvitteringsliste
 • Inntegnet situasjonskart
 • Tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Gjennomføringsplan
 • Signerte ansvarspapirer/søknader
 • Estetisk redegjørelse

 

Flere vedlegg kan være nødvendig, dette avgjøres i hver enkelt byggesøknad.

 

Felles for alle garasjesøknader er at de skal nabovarsles med nødvendige vedlegg. Byggesøknaden, med dens vedlegg, kan tidligst sendes til kommunen to uker etter varslingsdato.