Hvis du erinteressertihusfraLitauenogandrebilligebyggevarerkan du ringeoss. Konsultasjoner gratis.Telefon: 92 52 96 46 , E-post: elementhuslitauen@gmail.com

Tåler huset ditt høstregnet?

Tåler huset ditt høstregnet?

Mangelfull tetting rundt vinduene har gitt lekkasjer og oppfukting av veggen under.

Fuktinntrengning som
følge av store nedbørsmengder fører til mange kostbare fuktskader på norske hus
hvert år. Både kjellervegger, fasader og tak er utsatt. Står ditt hus trygt i
høstregnet?

Fukt kan lett medføre omfattende skade på en
bygning. Ofte fører fuktskadene også til et skadelig inneklima og til
helseproblemer. Derfor er det svært viktig å håndtere fuktskader på riktig
måte.

Kjellervegger
utsatt

Kjellervegger
kan få skjemmende saltutslag, pussavskalling, muggvekst og råtesopp hvis
regnvannet får renne fritt inn i veggen. Har kjellerveggen bindingsverk av tre
og mineralullisolasjon på innsiden, kan den få store mugg- og soppskader som
det tar lang til å oppdage. Sørg for at kjelleren er godt ventilert, slik at
fuktnivået holdes i sjakk og slik at du unngår spredning av muggsporer til
lufta i rommene over. Sørg også for at:

 • vann
  fra taknedløpet ikke slippes rett ned på bakken
 • takrenner
  ikke er tettet av løv
 • terrenget
  heller ut fra ytterveggen
 • dreneringen
  er tilstrekkelig

taller huset

Fasader
får lett skader 

Fasader med luftet trekledning kan få mugg- og råteskader dersom regnvannet
ikke dreneres riktig ut og materialene ikke får tørke opp skikkelig etter
regnet. Slike vegger bør alltid ha totrinnstetting. Sørg også for at:

 • horisontale
  lekter ikke sperrer for ventilasjon og drenering
 • luftespalta
  bak kledningen er stor nok
 • kledningen
  ikke går for langt ned mot bakken, og aller helst er skråkappet for avrenning
 • endeveden
  er godt nok overflatebehandlet

Fasader med tegl får skjemmende fuktroser
ved og algevekst i fugene ved inntrengning av regnvann, og organisk materiale
inne i veggen kan få mugg- og soppskader hvis vannet får trenge helt inn. Er
fuktinnholdet i veggen for høyt når vinterkulda setter inn, kan teglen dessuten
få frostskader. Sørg for at:

 • luftespalta
  er tilstrekkelig bred
 • mørtelpølser
  og mørtelsøl ikke sperrer for lufting og drenering

Murfasader med inntrengning av regnvann er
utsatt for puss- og malingsavskalling, frostsprengning, algevekst og
saltutslag. Dessuten får de gjerne skader på veggen innenfor i form av
fuktflekker og blærer i overflatebehandlingen. Sørg for at:

 • pussen
  eller malingen er tilstrekkelig regntett
 • overflatebehandlingen
  og murverket ikke har sprekker eller skader
 • vinduer,
  dører og beslag er riktig utført
 • bevegelsesfuger
  er tette

SINTEF Byggforsk kommer nå med håndboken Fuktskader-årsaker, utredning og tiltak. Boken gir deg praktiske råd til forebygging og utbedring av fuktskader. Hvert år fører fukt til omfattende skader på mange byggninger her i Norge.

Skal vi tro ekspertenes analyser om et våtere klima i fremtiden, blir dette et problem som bare øker. Fukt fører ikke bare til skader på huset, men kan også gjøre inneklima dårlig, og føre til helseproblemer.

 

Fokus på byggeprosessen

Fuktskader kan skyldes uheldige bygningsmessige detaljer, eller feil i byggeprosessen. Selv om det ikke er mulig å sikre seg helt mot feil, er det fullt mulig å begrense omfanget. Økt kunnskap hos fagfolk kan gi gode resultater.Boken forteller hvorfor fuktskader oppstår, om avsløring og utbedring disse skadene. Boken gir råd til gjennomføring av undersøkelser, og viser skader i forskjellige typer bygg.

—Byggskader koster samfunnet mange milliarder hvert år, og fukt er en av de største tekniske utfordringene for byggenæringen, sier forskningssjef  Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk .

 

Fuktig fremtid

Hvis forskernes prognoser om et våtere klima slår til vil en stadig større del av landet bli utsatt fuktproblemer. I dag er det områdene langs kysten på vestlandet og nordover til Finmark som er mest utsatt, men slår prognosene til vil nesten hele landet bli mer utsatt for mer regn og dermed fuktskader. Kim Robert Lisø  sier at fuktpåkjenningen både i dag og i fremtiden gir store utfordringer for robustheten til bygninger. Økende nedbørsmengder vil være en utfordring både for tre- og murhus.

Vinduer
utsatt for lekkasjer

Vinduer er veldig utsatt for regnlekkasjer, og kan typisk få malingsavflassing
og råte i karm, ramme og omliggende veggflater. Særlig kan mangelfull tetting
rundt vinduet føre til store skader i vegg­kon­struk­sjonen under vinduet.
Utvendig bør vinduer alltid ha totrinnstetting. Feil plassert eller utformet
sålbenkbeslag eller vannbrett fører også ofte til lekkasjer. Sørg også for at:

 • lufttetningen
  er riktig utført
 • materialene
  er hensiktsmessige
 • beslag
  har tilstrekkelig oppbrett
 • beslagskjøter
  er utført med omlegg – ikke med fals
 • vinduer
  i skallmurer og forblendinger har drensrenne over

Pass
på taket

Både skrå og kompakte tak er utsatt for regnvannlekkasje gjennom utettheter
rundt piper, luftekanaler og andre gjennomføringer. Ved samtidig kraftig regn
og vind, kan regnvannet trenge inn under takstein eller liknende tekning og
føre til unngå råteskader og videre lekkasje.  Kompakte tak med asfalttakbelegg og takfolie
forutsetter at tekningen er helt tett, særlig der det kan bygge seg opp
vanntrykk over hullet. Sørg for at:

 • takstein
  og liknende tekning ikke har svakheter i overganger eller andre unødige
  utettheter
 • det er god tetting mellom undertak og gjennomføring
 • sveiseskjøter
  i takbelegg er tette
 • gjennomføringer
  og overganger er nøyaktig utført
 • kompakte
  tak har riktig fall
 • sluk
  i kompakte tak ikke er tettet av løv

Mer om symptomer på regnvanninntrengning,
utbedring og fuktsikring av huset ditt, kan du lese om i håndboka  fra SINTEF
Byggforsk. Boka er i stor grad basert på anvisninger i byggenæringens
kvalitetsnorm, Byggforskserien.